Din drömarbetsplats!

VAD ÄR DIN DRÖMARBETSPLATS?

På Solid Technology låter vi fokus ligga på vår passion för systemutveckling – att vara kreativa, nörda ner oss i tekniken och demonstrera dess fulla potential för att skapa maximal nytta för vår kund. Vår öppna organisation saknar chefsnivåer och ger våra konsulter stort inflytande och medbestämmande. Motivation och att ha kul på jobbet är viktigt för oss och en del i detta är att lägga tid på att påverka och bidra med kunskap och idéer internt och ute i communityt samt på de utvecklarkonferenser vi tycker om. På Solid Technology lever vi efter vårt motto “Utvecklande Utveckling” och har en kultur som formar vår vardag och framtid precis som vi vill ha den. Ingenting händer av sig självt så vi arbetar ständigt aktivt med att finslipa kulturen för att Solid Technology i så hög grad som möjligt utgör våra konsulters drömarbetsplats.

Skriv gärna en rad och beskriv vad som kännertecknar din drömarbetsplats och inspirera oss till att bli ännu bättre!

1 + 10 =

Vår kultur vilar på kärnvärdena som vi valt att kalla UTVECKLING – VÄLMÅENDE – INFLYTANDE och det sättet vi lever vår kultur på är de aktiviteter vi genomför och de beteenden vi agerar med inom våra tre fokusområden. Ingenting händer av sig självt och därför arbetar vi målmedvetet med att vårda och utveckla vår kultur. Vill du vara med och bidra till utvecklingen av vår kultur? Hur gör vi för att Solid Technology ska bli din drömarbetsplats?

UTVECKLING

Kontinuerlig Kompetensutveckling för att förbli experter med hög teknisk kompetens, nyfikenhet & kreativitet

VÄLMÅENDE

Välmående och Trivsel genom Frihet och Ansvar
– genom att ha en platt, trygg och öppen organization samt att välja bra kunder och
utvecklande uppdrag

INFLYTANDE

Inflytande och Möjligheter att Bidra till community och samhället

Vill du jobba hos oss?