Karriärutveckling

VAD INNEBÄR DET FÖR DIN KARRIÄR?

 

Är du utvecklare med fokus på Microsoft .NET? Har du ett ”growth mindset” och en passion för Microsoft-baserad mjukvaruutveckling? Då ger Solid Technology dig en möjlighet att göra ett medvetet valen satsningför din egen kompetensprofilsutveckling över tid. Något som i sin tur öppnar dörrar och ger dig möjligheter till roliga och utvecklande uppdrag hos kundföretag i branscher som du är intresserad av. Ständigt lärande är en självklarhet för dig då du inser att det krävs för att förbli expert inom området mjukvaruutveckling.

STUCK IN THE STACK?

Traditionella teknikjobb leder ofta till att utvecklarens kompetensprofil blir en “produkt” av företagets teknikval och “stack”. Företaget ser ingen vinst i att utbilda utvecklaren i något annat än just den teknik företaget använder. Det är långt ifrån säkert att detta är en uppsättning tekniker som gör din kompetensprofil attraktiv för andra – kanske mer intressanta arbetsgivare – den dagen du vill byta jobb. Faran med att “get stuck in the stack” är att det kraftigt begränsar möjligheterna till en rolig och utvecklande framtid, samt minskar möjligheterna till en positiv löneutveckling och förflyttning till andra roller eller mer ansvar.

Solid Technologys filosofi är att kvalificera dig för intressanta och utvecklande uppdrag, genom relevanta utbildningar, och att låta dig välja uppdrag som du kan växa i och trivas med. När uppdraget är klart (vanligtvis efter 2-3 år), så skaffar vi ett nytt intressant och utvecklande uppdrag som du kvalificerar dig för genom den kompetensutveckling vi genomfört under samma tid som det förra uppdraget. På detta sätt säkerställer vi att du alltid har en attraktiv kompetensprofil och att vi kan skaffa uppdrag som du kommer att tycka är roliga och utvecklande. En positiv spiral!

Solid Technologys motto ”Utvecklande Utveckling” kan sammanfattas med att du kommer att utvecklas karriärs-, kompetens- och färdighetsmässigt genom att företaget investerar i din utveckling, ger dig möjlighet att välja utvecklande uppdrag och regelbundet skapar sammanhang för inspirerande och roligt umgänge med likasinnade individer – exempelvis genom att delta på systemutvecklingsevents, genomföra interna workshops i kompetensdelnings eller ha After Works med teknikdiskussioner tillsammans.

HUR GÅR DET DÅ TILL?

Med bakgrund i den professionella utbildningsbranschen, i vilken våra två grundare utbildat över två tusen systemutvecklare de senaste 15 åren, har vi utvecklat ett strukturerat arbetssätt som utgår från din kompetensprofil och dina ambitioner. En kompakt beskrivning är en årlig process för planering och genomförande av kompetensutveckling.

Inventering – Planering – Genomförande – Repeat

När du börjar på Solid Technology inventerar vi tillsammans din kompetensprofil och diskuterar dina ambitioner på kort och lång sikt. Vi upprättar en årlig kompetensplan och ser – till skillnad från många andra företag – till att faktiskt genomföra den. Ibland krävs det att vi tar en paus från konsultuppdragen för att få nödvändig tid för studier, certifieringstester och “labbar”. Allt sådant säkerställs av vår Consultant Servant (VD) så att rätt förutsättningar kommer på plats för dig och dina studier.

Vi utbildar oss på arbetstid och förväntar oss inte att våra anställda ska använda sin fritid till kompetensutveckling (såvida man inte vill såklart).

I början av din anställning på Solid Technology diskuterar vi också vilken typ av uppdrag du vill ha och börjar analysera uppdragsmöjligheter ur vårt dagliga ”deal flow” som innehåller relevanta uppdrag i alla tänkbara branscher.

När vi hittat ett bra långsiktigt uppdrag (oftast 1,5-3 år i planerad uppdragslängd) som du gillar, hjälper vår Consultant Servant dig att vinna uppdraget. När uppdraget så småningom börjar närma sig sitt slut får du på nytt analysera och diskutera massor av nya spännande och passande möjligheter som kan bli ditt nästa uppdrag.

Kompetensutveckling och uppdrag går hand i hand. Ibland utbildar vi dig för att kunna ta ett specifikt uppdrag du gärna vill ha. Ofta blir ditt nästa uppdrag ett som kräver kunskaper du skaffat dig i en utbildning du haft i din årliga utbildningsplan och sedan genomfört, så att du nu får användning av färdigheterna i ett skarpt projekt som så småningom blir ett referensprojekt du kan använda för att kvalificera dig för framtida spännande uppdrag.

Att arbeta på Solid Technology fungerar som din karriärsplattform. Tanken är att det ska vara bättre än att byta jobb var 3-4 år för att få karriärs- och kompetensutveckling.

På Solid Technology får du en arbetsgivare som investerar i din utveckling och i en stimulerande arbetsvardag. På detta sätt kommer din kompetensprofil ständigt att vara attraktiv på marknaden och öppna möjligheter för roliga och stimulerande uppdrag som passar dig just där du är i livet och där du befinner dig i din utveckling. Det ska vara starkt meriterande att arbeta som expertkonsult på Solid Technology!

Håll dig uppdaterad – följ oss på LinkedIn

KONTINUERLIG KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensutveckling och karriärutveckling går hand i hand.

STIMULERANDE VARDAG I UPPDRAGET

Vi lär oss inför uppdrag och väljer uppdrag med omsorg och eftertanke.

Vill du jobba hos oss?