Vision & Mission

VAD ÄR SOLID TECHNOLOGY?

Solid Technology är erfarna mjukvaruutvecklare med fokus på affärskritisk applikations- och systemutveckling. Våra konsulter är backend- eller fullstackutvecklare med fokus på Microsoft .NET-plattformen, molntekniken Azure Cloud och agila arbetsmetoder. Solid Technology är ett värderingsdrivet företag som utvecklar våra anställda och vår kultur med aktiviteter i tre övergripande fokusområden baserade på kärnvärdena UTVECKLING, VÄLMÅENDE och INFLYTANDE. Vårt motto är “Utvecklande Utveckling“!

VISION

”Solid Technology ska vara ett av de mest respekterade konsultföretagen i Sverige och den självklara partnern för uppdrag med krav på mycket hög teknisk kompetens inom mjukvaruutveckling baserat på Microsoft-teknik”

Företaget respekteras i alla led (kunder, partners, konkurrenter, experter) baserat på vår höga tekniska kompetens och förmåga att demonstrera teknikens fulla potential. Vi skapar värdefull nytta för kunder och är ett företag att vara stolt över!

 

MISSION

Solid Technology befäster Sveriges position som världsledande inom mjukvaruutveckling och informationsteknik genom att demonstrera teknikens fulla potential och skapa nyttor  genom ett skickligt mjukvaruutvecklingshantverk

… därigenom bidrar vi till ett bättre samhälle med god livskvalitet, välmående företag med stark innovationsförmåga – ett modernt samhälle att vara stolt över!

 

Vi hjälper utvecklingsteam att lyckas med digital transformation och är stolta när vi uppnår värdefulla kundnyttor och använder teknikens fulla potential. Kundnöjdhet är det som betyder mest för oss och vi hänvisar gärna till våra referenser som framförallt finns inom storsatsande företag inom bank-, finans-, fintech-, försäkrings- och fordonsindustrin. Våra konsulter har en genomsnittserfarenhet med systemutveckling med Microsoft .NET om 10 år och de flesta har arbetat inom IT längre än så.

NYTTOSKAPANDE ÄR VÅRT EXISTENSBERÄTTIGANDE

Solid Technology vill vara ett av de mest respekterade konsultbolagen i Sverige och en självklar partner för uppdrag med krav på hög teknisk kompetens inom Microsoft-utveckling. Vårt systerbolag Solid Beans AB är Sveriges ledande konsultbolag inom Java-programmering och arkitektur och Solid Technology följer precis samma grundprinciper för att skapa framgång – nämligen att samtliga medarbetare ska ha lång erfarenhet av systemutveckling och förbli erfarna experter genom att följa sin nyfikenhet, passion och genom att företaget kontinuerligt investerar i deras vidareutbildning och säkerställer trivsel, stimulans och inflytande.

Vår mission är att vara en starkt bidragande kraft i att befästa Sveriges position som världsledande inom avancerad informationsteknik. Det vill vi göra genom att demonstrera teknikens fulla potential och förflytta fronten för vad som är möjligt. Vi levererar våra konsulttjänster som ett kvalitetshantverk med fokus på att säkerställa våra kunders digitala transformationer och affärsnytta.

Vi existerar för att skapa nyttor. Vi vill bidra till en bättre värld och vet att framtiden är skriven i kod. Vi vill bygga en bättre framtid och beroende på vem du är så kan du både delta i att skapa nyttor eller åtnjuta dem.

 

  • Systemutvecklarens perspektiv – Solid Technology erbjuder dig utveckling och trygghet, låter dig få ta ansvar för din och företagets utveckling samt utvecklar dig i rollen som professionell servicegivare hos en officiell Microsoft-partner inom Software Engineering. Solid Technology ger dig utvecklande uppdrag, umgänge och kompetensutbyte med likasinnade kollegor och har väl fungerande sälj- & marknadsföringfunktioner så ditt fokus tillåts ligga på att utveckla, växa kompetensmässigt, certifiera dig inom Microsoft-teknik och vara med och demonstrera teknikens fulla potential. Systemutvecklaren på Solid Technology lever efter vårt motto “Utvecklande Utveckling” och är del av vår genuina kultur!
  • Kundens perspektiv – Solid Technology utvecklar mjukvara som ökar kundens konkurrenskraft, leveransförmåga, effektivitet, och möjliggör värdeskapande genom digitalisering. Solid Technologys konsulter är experter som visar vägen och levererar värde i både leverans och kompetensöverföring. Vi ser till att vår utveckling blir utvecklande för kunden, allt enligt vårt motto!
  • Samhällsperspektiv – Solid Technology drivs som ett aktiebolag och bidrar till samhället genom att skapa arbetstillfällen, betala moms, avgifter och skatter som bidrar till samhällets förmåga att erbjuda välfärd, bygga framtidssäker infrastruktur, utbildningssystem och verka för bra förutsättningar för individer och företag att vara innovativa. Sverige är och ska förbli en framstående IT-nation med hög innovationsförmåga och ett internationellt ledarskap. Solid Technologys mission är att bidra till detta med allt vi gör och allt vi kan – med högt engagemang och genom att leva vårt motto “Utvecklande Utveckling” skriver vi om framtiden.När Solid Technology grundandes blev företaget invalt i Swedsoft som samlar organisationer från hela Sverige som har intresse för och fokus på mjukvaruutveckling. Föreningens styrka ligger i den stora bredd av medlemmar som finns i föreningen. Här samlas några av Sveriges största svenska företag, tech-startups och andra SME-bolag från olika branscher med akademi, institut, organisationer med mera. Solid Technology är aktiv medlem i den oberoende och ideella föreningen som arbetar för att stötta svensk mjukvaruutveckling och säkra Sveriges framtida konkurrenskraft tillsammans. Läs mer om vad vi gör inom föreningen här.

FRAMTIDEN ÄR SKRIVEN I KOD!

Med lång erfarenhet och välutvecklad förmåga att förstå kundbehov förstärker Solid Technology utvecklingsteam i krävande mjukvaruutvecklingsprojekt i vilka de utnyttjar teknikens fulla potential för att uppnå eftersökt affärsnytta. Vår spets är excellens i teknikens framkant, kvalitetsarbete och att vi har en passion för mjukvaruutveckling.

Visionen är att Solid Technology ska vara ett av de mest ansedda konsultbolagen i Sverige och en självklar partner för företag och myndigheter med krav på hög teknisk kompetens. Företagets grundprincip är att samtliga medarbetare ska ha lång erfarenhet av systemutveckling och förbli erfarna experter genom att följa sin nyfikenhet, passion och genom kontinuerlig investering i vidareutbildning.

Det ständiga lärandet är en kärnprocess som vi drivs av. Vi fäster stort värde på kompetens, kunskap samt kvalitet eftersom vi förstår att teknikutvecklingen aldrig stagnerar och att den ökande digitaliseringen i samhället ställer krav på robusta, säkra och effektiva applikationer och system.

Vi ser att mångfald stärker oss som helhet och ökar förmågan att ha rätt expert på rätt uppdrag. Vårt företag är av modernt snitt baserat på agila principer och sunda värderingar. Tydlighet, frihet och ansvar är självklarheter i vår organisation som aldrig blir så stor att individen blir en i mängden

MJUKVARUINNOVATION I VÄRLDSKLASS

Solid Technologys mission är att vara en starkt bidragande kraft i att återta och befästa Sveriges position som världsledande inom avancerad informationsteknik.

Vi har en oerhört fin historik och tradition inom mjukvaruinnovation i Sverige. Ända sedan tidigt 1980-tal har svensk industri tagit fram världsledande produkter i vilka mjukvara spelat en viktig differentierande och möjliggörande roll. Innovation inom det tjänsteområdet har sedan millennieskiftet skapat fantastiska mjukvaruintensiva bolag och tagit tillbaka Sverige till toppivå. Vi förväntar oss att lära från andra utvecklare och ser fram emot att bidra med Solid Technologys kunskap och erfarenheter, i syfte att stärka svensk mjukvaruinnovation och förmåga samt återta en ledande global roll med hög konkurrenskraft på världsmarknaden.

“Att hjälpa utvecklingsteam och företag med digitalisering är vår vardag och vi älskar att utnyttja teknikens fulla potential för att nå i mål tillsammans med vår kund”

DIN KARRIÄRSPLATTFORM

I stället för att byta jobb vart 3-4 år kan du med fördel nyttja Solid Technology som karriärsplattform!

EN KULTUR FÖR DIG

Jobba aldrig mer åt idioter och otrevliga människor som ger dig nada…

UPPGRADERA DIN VARDAG

Uppdrag som får din vardag att kännas underbarare än helgen…

ETT SAMTAL ÄR BÄTTRE ÄN EN WEBBSIDA!

Vi är alltid öppna för att diskutera mjukvaruutveckling, kompetensutveckling, learning transfer, agila metoder eller om hur du kan kvalificera dig för ett jobb som seniorkonsult på Solid Technology – välkommen att ta kontakt så ordnar vi en kommunikationsform som passar dig i tid och rum!

14 + 9 =