Utvecklande Uppdrag!

UTVECKLANDE UTVECKLING I DITT UPPDRAG

Våra uppdrag är vår vardag. Det är på uppdragen vi utvecklar och utvecklas tillsammans med andra och det är där vi spenderar merparten av vår tid. Det är därför ytterst viktigt att vi väljer rätt uppdrag. Vår Consultant Servant hjälper dig att ta fram bra och lämpliga uppdragsmöjligheter utifrån dina intressen, din nivå, kompetensprofil och din personliga utvecklingsplan. Vårt motto Utvecklande Utveckling innebär att du ska kunna växa kompetensmässigt – inte bara genom studier – utan också genom nya uppgifter och utökat ansvar med praktisk användning av tekniker du nyligen lärt dig teoritiskt. Det är viktigt för oss att våra konsulter ska ha en stimulerande vardag – att det ska vara roligt, utvecklande och lustfyllt att jobba.

Som seniorkonsult väljer du själv dina spännande och utvecklande uppdrag – Solid Technology och vårt systerbolag Solid Beans har tillsammans en mycket stor kundbas och ett massivt flöde av uppdragsmöjligheter av olika slag för erfarna mjukvaruutvecklare.

– Ofta synkroniserar vi så att uppdragen stödjer din utbildningsplan så du får använda dina nyvunna kunskaper praktiskt och vice versa, dvs. att vi utbildar oss för att kunna ta utvecklande och spännande uppdrag.

Solid Technologys båda grundare har arbetat med kompetensutveckling av systemutvecklare i 20 år – en av de bärande principerna i vårt koncept Utvecklande Utveckling är att säkerställa uppdrag som du som konsult trivs i och utvecklas i.

VILL DU HA FRIHET OCH ANSVAR?

Hos Solid Technology väljer konsulten själv sitt uppdrag utifrån en stor mängd bra och kvalificerade uppdagsmöjligheter som kommer från våra grundares affärsnätverk och samarbetspartners. Möjligheterna som presenteras för dig har alltid utgångspunkt i din kompetensprofil – ett uppdrag som du vet att du kan leverera på och en roll som passar dig, din önskade utveckling och övriga intressen.

De roller vi ofta tar i uppdrag är Seniorutvecklare, kodande arkitekter, Azure Cloud-experter eller Scrum Master. Vilken roll just du skulle kunna välja beror på din kompetens, dina intressen, dina mål samt hur din kompetensutvecklingplan ser ut.

Solid Technology har tillgång till de absolut mest spännande och utvecklande uppdragen och de bästa kunderna vilket gynnar våra konsulter och deras utveckling. Vi tycker att valfrihet är viktigt, så som konsult kan du exempelvis välja bort uppdrag du anser vara oetiska.

NYTTIGA UPPDRAG

Nyttan med våra uppdrag är att det sett ur konsultens perspektiv blir en fin möjlighet att få utveckling och trygghet. Som konsult får du ta ansvar och utveckla din tekniska kompetens såväl som förmågan att vara en vass professionell servicegivare. Eftersom vi satsar på utvecklande uppdrag och har inspirerande kollegor att lära oss av och inte behöver lägga konsultens tid på säljarbete, marknadsföring och dylikt, så bibehålls fokus på att visa teknikens fulla potential.

För våra kunder så är nyttan att våra insatser hjälper dem med deras konkurrenskraft, deras leveransförmåga, effektivitet och ökar deras värdeskapande genom vårt mjukvaruhantverk som möjliggör deras digitalisering – ett viktigt arbete som vi är stolta över och som skapar stora samhällsnyttor och kommer många människor till gagn.

Håll dig uppdaterad – följ oss på LinkedIn

HUR SER MITT UPPDRAG UT?

Vi har uppdrag i allehanda branscher och projektens mål varierar från att färdigställa stora systembyggen från scratch, migreringar, app-byggen, diverse online-tjänster, teknikmodernisering och prestandaoptimeringar. Vi föredrar långsiktiga uppdrag och brukar ha uppdrag i omfattningen 1,5 till 3 år. Vi vänder oss till den svenska marknaden, både den privata och offentliga sektorn. Exempel på branscher där vi hjälper kända företag med mjukvaruutveckling är telekom, fordonsindustrin, logistik, tillverkning, läkemedel, finans, försäkring, media, mode och bygg.

För att ta reda på om ett uppdrag är rätt för dig tar vi in all tillgänglig information om uppdraget, projektet och företaget. Tycker vi det verkar intressant hjälper vår Consulatant Servant dit att få en intervju med kunden. Ofta brukar kunden vara intresserad av våra kunskaper och erfarenheter och en del av intervjun handlar om att presentera sig som en passande konsult för uppdraget genom att berätta om sina erfarenheter. Vi använder dock intervjuerna lika mycket för egen del, för att säkerställa att vi verkligen är intresserade  och att alla nödvändiga förutsättnigar att leverera finns, att teamet man ska jobba med verkar ha rätt kompetenser, vara bra att ha att göra med och att du känner att du skulle trivas. Efter intervjun berättar du för vår Consultant Servant vad du tycker och huruvida du är intresserad av att ta dig an uppdraget om du blir erbjuden det.

Vi kvalitetssäkrar alltid våra kunduppdrag uifrån våra kärnvärden UTVECKLING – VÄLMÅENDE – INFLYTANDE och ställer oss frågorna “Kommer din kompetensprofil att utvecklas på ett relevant sätt av detta uppdrag och kommer en framtida referensperson för detta uppdrag addera till att göra din kompetensprofil attraktivare?”, “Finns förutsättningar för trivsel och välmående i den organisation och miljö som uppdraget kommer att äga rum i?”, och “Ger uppdraget dig möjligheter till inflytande och kommer du få jobba med att bidra på ett sätt som känns meningsfullt för dig?”. När vi har svaret på dessa frågeställningar är du sannolikt redo att ta ställning till uppdraget. Vill du ha det, så ser vi till att vinna det! Skulle du vilja ha ett annat uppdrag, så satsar vi på det. På Solid Technology blir ingen tvingad att ta sig an ett uppdrag. Valfrihet på riktigt. När vi bestämmer oss för att ta oss an ett uppdrag säkerställer vi också att förutsättningar för att kunna genomföra din årliga utbildningsplan finns, exempelvis genom att informera kunden om planerade utbildningsdagar eller konferenser etc som vi planerat – Vår Consultant Servants erfarenhet av detta är att alla kunder ser värdet av utbildning och brukar bifalla våra önskemål om avsatt tid för planerad kompetensutveckling.

Under ditt uppdrag har du och vår Consultant Servant regelbundna avstämningar för att diskutera trivsel, progress, utbildningsplanen och eventuella behov som uppstått hos dig. Vi stöttar alltid vår konsult oavsett situation som uppstått i uppdraget – det kan vara med råd, resurser, idéer eller diskussion om vad du vill att ditt nästa uppdrag ska vara för något. Under uppdragen hjälper vi också varandra, så oavsett var man befinner sig så har man över 10 expertkollegor på Solid Technology att be om råd eller hjälp av vid behov.

SPÄNNANDE UPPDRAGSGIVARE

Solid Technology AB fungerar som partner till våra kunder som vi hjälper med välriktade och värdeskapande insatser. Vår framgång ligger i att ha erfarna och tekniskt skickliga konsulter med känsla för kvalitet och stort intresse för systemutveckling. Våra engagerade Microsoft-utvecklare hjälper utvecklingsteam att lyckas med affärskritisk applikations- och systemutveckling och sätter stolthet i att demonstrera teknikens fulla potential för att nå önskade kundnyttor. Som officiell Microsoft-partner inom Software Engineering vänder sig stora företag som investerat i Azure Cloud och annan Microsoft-teknik ofta sig direkt till oss. Solid Technologys grundare har också en mycket stark kundbas som byggts upp genom årtionden av entreprenörskap inom mjukvaruutveckling. Företagets extrema nischning – att enbart erbjuda seniora .NET-utvecklare – gör också att konsultmäklare och inköpare vet vart de ska vända sig för de bästa konsulterna inom området. Vi är mycket stolta över våra kunder och de insatser vi gör hos dem. Vårt kontinuerliga inflöde av uppdragsförfrågningar gör att vi kan erbjuda våra konsulter maximal frihet i att välja sina egna uppdrag. Samtliga våra kunder är aktiva referenser och uttalar sig gärna om hur nöjda de är med våra konsulters insatser, vilket för oss är det bästa betyg vi kan få.

Utvecklande Utveckling

Vi investerar i din kompetensprofil.

Vår Microsoft-specialiserade ”boutique-konsultfirma” kan liknas vid ett gemensamt hem för mjukvaruutvecklare som erbjuder utveckling och trygghet. En arbetplats där du som individ får ta stort ansvar, har hög grad av frihet, och massor med möjligheter att växa med utvecklande uppdrag, kompetensutveckling och likasinnade erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Solid Technologys sälj- och marknadsförings-resurser gör att du helt och hållet kan fokusera på att följa din teknikpassion och nyfikenhet. Utvecklande Utveckling kommer ta dig dit du vill.

Vi utvecklar och utvecklasTillsammans.

Vi på Solid Technology är experter med en utpräglad passion för systemutveckling. Våra medarbetare har hög teknisk kompetens, lång erfarenhet och god förmåga att förstå våra uppdragsgivares behov. Att leverera konsulttjänster med entusiasm och med fokus på den affärsnytta vår kund söker är vårt signum. Att hjälpa utvecklingsteam och företag med digitalisering är vår vardag och vi älskar att utnyttja teknikens fulla potential för att nå i mål tillsammans med vår kund.