Kulturutveckling

SOLID TECHNOLOGYS KULTUR

Vårt motto Utvecklande Utveckling! är viktigt för oss. Vi på Solid Technology tullar aldrig på att det är seniora .NET-utvecklare vi anställer som kollegor. Vi slutar aldrig att utbilda oss och utveckla vår kompetens. Vi vet att inflytande –  möjligheten att påverka och få vara med i beslutsfattandet kring din egen utveckling – är avgörande delar i en bra kultur, och att det dessutom skapar trivsel. Vi är givetvis en del av det svenska utvecklar-communitiet och engagerar oss i frågor som rör mjukvaruutveckling, kompetensutveckling och andra angelägna ämnen.

Solid Technology följer enkla grundprinciper för att skapa framgång – nämligen att samtliga medarbetare ska ha lång erfarenhet av systemutveckling och förbli erfarna experter genom att följa sin nyfikenhet och passion samt kontinuerligt investera i vidareutbildning. En förutsättning för detta är att hen mår bra och trivs. Verksamheten har därför tre fokusområden som vi arbetar aktivt med: Kontinuerlig Kompetensutveckling, Välmående & Trivsel, samt Inflytande & Möjligheter att Bidra. Du kan läsa mer om de aktiviteter vi bedriver inom respektive fokusområde nedan. Vår kultur vilar på de kärnvärden som vi valt att kalla UTVECKLING – VÄLMÅENDE – INFLYTANDE och det sättet vi lever vår kultur är de aktiviteter vi genomför och de beteenden vi agerar med inom våra tre fokusområden. Ingenting händer av sig självt och därför arbetar vi målmedvetet med att vårda och utveckla vår kultur. Vill du vara med och bidra till utvecklingen av vår kultur? Hur gör vi för att Solid Technology ska bli din drömarbetsplats?

UTVECKLING

Kontinuerlig Kompetensutveckling för att förbli experter med hög teknisk kompetens, nyfikenhet & kreativitet

VÄLMÅENDE

Välmående och Trivsel genom Frihet och Ansvar – genom att ha en platt, trygg och öppen organization samt att välja bra kunder och utvecklande uppdrag

INFLYTANDE

Inflytande och Möjligheter att Bidra till community och samhället

Vår Microsoft-specialiserade ”boutique-konsultfirma” kan liknas vid ett gemensamt hem för mjukvaruutvecklare, och som erbjuder oss utveckling och trygghet. En arbetplats där du som individ får ta stort ansvar, har en hög grad av frihet, och får massor med möjligheter att växa med utvecklande uppdrag, kompetensutveckling och likasinnade erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Solid Technologys sälj- och marknadsföringsresurser gör att du helt och hållet kan fokusera på att följa din teknikpassion och nyfikenhet.

BETEENDEN & ATTITYDER I VÅR KULTUR

Vår kultur manifesteras i våra beteenden och attityder. Det är det som kommer till uttryck när vi arbetar med våra fokusområden och lever efter vårt motto. Vi eftersträvar transparent kommunikation – och visar varandra respekt, förtroende och ödmjukhet. Vi ser att vi alltid kan lära oss på alla plan och dela med oss av kunskap, vi hjälper gärna andra och använder teknik för goda ändamål. Vi tror på inkludering, jämlikhet, inflytande och medbestämmande. Vi ser att mångfald stärker oss som helhet och ökar förmågan att ha rätt expert på rätt uppdrag. Delar man våra värderingar, har vad som krävs och är annorlunda, så välkomnar vi dig i gänget.

Hos oss är medarbetaren synlig och blir aldrig en i mängden. Utbildningar, konferenser, after works, Microsoft-konferensresor och gemensamma ”dragningar” är exempel på sammanhang där vi hänger oss åt vår gemensamma passion – att ta fram teknikens fulla potential och förflytta fronten för vad som är möjligt! Att dela med oss av kompetens och perspektiv. Att utbyta erfarenheter och kunskap med varandra och utomstående. Vill du vara med nästa gång?

Är du nyfiken på hur vår kultur upplevs av våra medarbetare? Prata med en av oss om Solid Technologys gemenskap!