Är din kompetensprofil

attraktiv?

KONTINUERLIG KOMPETENSUTVECKLING

Vår höga tekniska kompetens och erfarenhet ger starkare kundrelationer som bygger på förtroende. Det upplevs som värdefullt och givande att tala med Solid Technology’s konsulter, vilket skapar en preferens hos våra kunder. Vi behöver inte konkurrera med pris utan konkurrerar med kompetens, kunskap och kvalitet. Vi förblir erfarna experter genom vår nyfikenhet, passion och ständiga vidareutveckling. Märkligt nog prioriterar få företag utbildning för sin personal och ser det som en kostnad. Vi ser det som en investering som leder till långsiktighet och framgång. Vårt  motto är “Utvecklande Utveckling!”.

Våra konsulter upprättar årligen själva sin egen utvecklingsplan. Vi har en stark tro på förmåga och ansvar och stöttar individens utveckling. Du spänner bågen själv och väger in ditt aktuella uppdrag i vilken ambition och vilka mål du kan sätta. Vi har hittills inte sagt nej till någon konsults föreslagna utbildningsplan och hjälper våra medarbetare med coachning och råd utifrån 20 års erfarenhet av professionell utbildningsverksamhet inom programmering och agila metoder. Vi vet vad kunderna efterfrågar och hjälper dig att skaffa en attraktiv profil som kvalificerar dig till riktigt bra uppdrag.

KURSER, CERTIFIERINGAR & EVENTS

Externa online- och klassrumsutbildningar och interna kunskapsdelningssessions är en del av vår vardag. Det finns  alltid ny teknik att lära sig och Solid Technology stödjer dig som anställd i detta. All utbildning sker på arbetstid då vi värnar om din fritid och en bra balans i livet.

Du kommer att vara den som fattar beslut om din egen årliga utbildningsplan och vad du vill lära dig och hur – vår Consultant Servant (VD) ser till att skapa förutsättningar som att förankra med din kund, finansiera och även ge erbjuda studierådgivning.

Som Microsoft-partner har vi möjligheter att certifiera dig inom .NET och Azure Cloud. Vi utbildar även i viktiga områden såsom konsultmannaskap, kommunikation, Scrum Master-rollen, DevOps och Arkitektur.

INTERN & EXTERN KUNSKAPSDELNING

Vi delar vår kunskap och lär oss av andra och avsätter tid för detta – på riktigt.

Vår höga tekniska kompetens är utmärkande för oss och något vi satsar tid, resurser och engagemang på. Att arbeta med likasinnade experter gör kompetensutbytet oss emellan stort. Vi umgås ofta och har interna projekt där vi testar ny teknik, bland annat inom utveckling inom Azure Cloud. Vi har lokaler för “teknik-labbande”i både Stockholm och Göteborg och har givetvis gemensam utvecklingsmiljö i vårt Azure Cloud. Att underhålla och utveckla sin tekniska kompetens genom kreativt och nyfiket experimenterande och utprovning av teknik är lärorikt och ger oss möjligheten att demonstrera teknikens fulla potential.

Vi lär oss aktivt i de meetups, konferenser och communities som vi finner relevanta. Vi delar vår kunskap och lär oss ödmjukt av andra experter. Solid Technology deltar årligen i konferenserna DevSum (Stockholm), Software Development Day (Göteborg) och Microsoft Build (Redmond). På arbetstid.

LÄRORIKA  UPPDRAG SOM GER DIG REFERENSER

 Vi väljer och matchar våra uppdrag med omsorg och utvecklas med dem. Vi ser våra uppdrag som en källa till kompetensutveckling – det finns alltid något att lära sig av varje uppdrag.

Ibland lär vi oss inför uppdraget, som förberedelser. Ofta lär vi oss av andra teammedlemmar och experter av olika slag. Vi deltar i kundens egna utbildningar och lär oss något nytt varje dag i kundens miljö och teknikstackar. Vår passion och nyfikenhet gör att vi spänner bågen för att bemästra teknikerna vi använder till fullo.

När du levererar i ett uppdrag skapar du dig referenser – personer i kundens organisation som kan vittna om din förmåga, de tekniker du bemästrar och det värde du adderar som konsult. Dessa referenser är värdefulla eftersom de öppnar dörrarna för dig till nya – ännu mer spännande och utvecklande uppdrag.

Vill du utvecklas?

Vi investerar i din kompetensprofil.

Du är välkommen att höra av dig för en diskussion om hur din utvecklingsplan skulle kunna se ut och hur den bygger vidare på din kompetensprofil och säkerställer att din kompetensprofil är modern även om ett år, när det är dags för ditt nästa kompetensutvecklingsplaneringsmöte.

Vi vet vad marknaden efterlyser för kompetenser och erfarenheter. Vi hjälper våra konsulter med vår expertis och unika nätverk inom utbildningsbranschen, där vi levererat relevant och bra utbildning inom mjukvaruutveckling och agila metoder för tusentals utvecklare genom tiderna.

FORMA DIN KOMPETENS

Din kompetens kan utvecklas och din kompetensprofil bli attraktivare. Läs mer om nödvändiga färdigheter och varför vi arbetar med individuella kompetens-utvecklingplaner

VÄLMÅENDE

Välmående och Trivsel genom Frihet och Ansvar – genom att ha en platt, trygg och öppen organization samt att välja bra kunder och utvecklande uppdrag

INFLYTANDE

Inflytande och Möjligheter att Bidra till community och samhället