Plattform för

förbättringar!

INFLYTANDE OCH MÖJLIGHET ATT BIDRA

Visste du att det är medarbetarna som bestämmer det mesta på Solid Technology, från vilka uppdrag man ska ta sig an, till vart vi ska hålla nästa kick-off eller After Work? Inflytande på riktigt. Att välja sin egen utrustning och vilka förmåner man vill ha ser vi som självklarheter. Vi vet att valfrihet ökar motivationen och medbestämmande leder till bättre beslut om din framtid. Vi har inga chefer eller avdelningar, utan lägger fokus på att ge stöd till individens utveckling och välbefinnande.

Solid Technology är också vår plattform för att påverka eller bidra i externa frågor du brinner för. Vi är aktiva och bidrar i relevanta communities, delar med oss av vår expertis och tar del av andras kunskap. Solid Technologys anställda är med och driver frågor genom organisationer såsom Swedsoft, SweNUG, IAMCP, Microsoft, Kodcentrum och bidrar därigenom till en bättre värld. Vi ser att mjukvara är “the fabric of which the future is built” och tar till vara på tillfällen och bidrar gärna till en strålande framtid.

Nyfiken på vilka frågor som engagerar oss? Följ oss på LinkedIn!

VI BIDRAR DÄR VI KAN OCH VILL

Thought Leaders med uppbackning

Vi driver frågor med relevans i communities, Meetups och andra konstellationer. Vi uppmuntrar dig om du som konsult vill engagera dig och backar upp dig med rätt förutsättningar.

Vi delar med oss av vår kunskap

Vi är stolta över vår expertis och visar det gärna det i praktiska handlingar såsom artiklar, inlägg, föredrag på konferenser.

Kunskapsspridning hos våra kunder

I våra kunduppdrag utbildar vi ofta andra i teamet eller organisationen. En del av våra uppdrag är de facto utbildningsuppdrag där vi har som uppgift att lyfta organisationens förmåga, till exempel genom att utbilda medarbetare i DevOps, CI/CD, Cloud-teknik och agila metoder såsom Scrum, SAFe mm.

Vilka frågor brinner du för? Vill du driva en fråga för en bättre omvärld? Solid Technology kan hjälpa dig att lyckas!

VARFÖR VI PÅVERKAR OCH BIDRAR

En central del av vår vision och mission handlar om att bidra med nyttor för samhället, anställda och våra kunder.

KONTINUERLIG KOMPETENSUTVECKLING

På riktigt. På arbetstid. På dina villkor. Säkerställ en atttraktiv kompetensprofil som håller över tid.

VÄLMÅENDE & TRIVSEL

Vi säkerställer trygghet och trivsel. Tydlighet, frihet och eget ansvar är självklarheter på Solid Technology där individen aldrig blir en i mängden.