Påverkan, Samverkan och CSR

Solid Technology har ett engagemang i samhällsutvecklingen och blev år 2020 medlemmar i Swedsoft som är en plattform för vår påverkan och våra bidrag till omvärlden. I Swedsoft samlas organisationer från hela Sverige som har intresse för mjukvaru-utveckling. Föreningens styrka ligger i den stora bredd av medlemmar som finns i föreningen. Här samlas några av våra största svenska företag, unga startups och andra SME-bolag från olika branscher med akademi, institut, organisationer med mera.

Tillsammans i föreningen arbetar vi för att stötta svensk mjukvaruutveckling och säkra Sveriges framtida konkurrenskraft tillsammans.

Solid Technology beskriver sin mission som att vara en starkt bidragande kraft i att återta och befästa Sveriges position som världsledande inom avancerad informationsteknik. VD Emil Robertsson förklarar “Vi har en oerhört fin historik och tradition inom mjukvaruinnovation i Sverige. Ända sedan tidigt 1980-tal har svensk industri tagit fram världsledande produkter, i vilka mjukvara spelat en viktig differentierande och möjliggörande roll. Innovation inom tjänsteområdet har sedan millennieskiftet skapat fantastiska mjukvaruintensiva bolag och tagit tillbaka Sverige till toppivå.

Vi förväntar oss att lära från andra Swedsoft-medlemmar och ser fram emot att bidra med Solid Technologys kunskap och erfarenheter, i syfte att stärka svensk mjukvaruinnovation och -förmåga och återta en ledande global roll med hög konkurrenskraft på världsmarknaden.”

“Vi är glada över att välkomna Solid Technology till Swedsoft och ser fram emot deras engagemang i många av de viktiga frågorna. De kommer kunna bidra med mycket spännande utbyte med andra medlemmar i Swedsoft och fortsatt stärka Swedsoft i arbetet att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. ” sammanfattade Gabriel Modéus, Generalsekreterare i Swedsoft, i samband med att Solid Technology valdes in som medlemsföretag i Swedsoft.

Läs hela pressreleasen här: https://www.swedsoft.se/2020/11/12/solid-technology-ny-medlem-i-swedsoft/

Kontakta oss

contact@solidtechnology.se

Sociala medier